Home > Live Case Sites
Live Case Sites
  International Sites
  NewYork-Presbyterian Hospital / Columbia University Medical Center
  New York
  USA
   
  Operators: Michael B. Collins
  Jeffrey W. Moses
  Varinder P. Singh
  Gregg W. Stone
  Giora Weisz
    website
     

  Toyohashi Heart Center
  Toyohashi
  Japan

  Operators: Yasushi Asakura
  Yoshihisa Kinoshita
  website
  Chinese Sites
  Cardiovascular Institute and Fu Wai Hospital
  Beijing
  Operators: Jilin Chen
  Jue Chen
  Jun Dai
  Kefei Dou
  Zhan Gao
  Fenghuan Hu
  Xiongjing Jiang
  Haibo Liu
  Chaowei Mu
  Jie Qian
  Shubin Qiao
  Hong Qiu
  Yongjian Wu
  Zhongying Xu
  Hongbing Yan
  Weixian Yang
  Yuejin Yang
  Shijie You
  Jinqing Yuan
  Gejun Zhang
  Pei Zhang
  Guest Operators: Maurice Buchbinder
  Antonio Colombo
  Costantino O. Costantini
  Costantino R. Costantini
  Eberhard Grube
  Saibal Kar
  Osamu Katoh
  Julie Logan
  Akiko Maehara
  Gary S. Mintz
  Raghotham R. Patlola
  Sudhir Rathore
  Andrej Schmidt
  Etsuo Tsuchikane
  Craig M. Walker
  website
  An Zhen Hospital
  Beijing
   
  Operators: Fang Chen
  Wanjun Cheng
  Yuechun Gao
  Yonghe Guo
  Changqi Jia
  Bin Kan
  Zhizhong Li
  Jinghua Liu
  Xin Liu
  Shuzheng Lu
  Shaoping Nie
  Dongmei Shi
  Ying Tao
  Guozhong Wang
  Su Wang
  Qing Yang
  Fei Yuan
  Xiaoling Zhang
  Yin Zhang
  Donghui Zhao
  Yingxin Zhao
  Yujie Zhou
  Guest Operators: Fausto Feres
  David E. Kandzari
  Paul Hsien-Li Kao
  Samuel K. Mathew
  Gary S. Mintz
  Masahiko Ochiai
  Teguh Santoso
  Imad Sheiban
  Satoru Sumitsuji
    website
     
  Chinese PLA General Hospital
  Beijing
   
  Operators: Lian Chen
  Yundai Chen
  Luyue Gai
  Jun Guo
  Qinhua Jin
  Changfu Liu
  Hongbin Liu
  Zhijun Sun
  Feng Tian
  Jinda Wang
  Zhifeng Wang
  Tingshu Yang
  Guest Operators: Yaron Almagor
  Eric Eeckhout
  Ferdinand Kiemeneij
  Akiko Maehara
  Toshiya Muramatsu
  Seung-Jung Park
  Ashok Seth
  Alan C. Yeung
  Robaayah Zambahari
    website
     
  Shenyang Northern Hospital
  Shenyang
   
  Operators: Yaling Han
  Quanmin Jing
  Haiwei Liu
  Yingyan Ma
  Bin Wang
  Geng Wang
  Xiaozeng Wang
  Kai Xu
  Guest Operators: Masahisa Yamane
    website
     
  Guangdong Provincial Cardiovascular Institute
  Guangzhou
   
  Operators: Jiyan Chen
  Guang Li
  Jianfang Luo
  Ning Tan
  Junqing Yang
  Guest Operators: Kinzo Ueda
    website