Faculty

 

Course Directors
       
Honorary Chairman Chairman Co-Chairman  
       
 
Shengshou Hu, MD Run-Lin Gao, MD Martin B. Leon, MD  
       
Chairman of Scientific Committee  Chairman of Scientific Committee Honorary Chairmen of Organizing Committee  
       
 
Yong Huo, MD Dayi Hu, MD Yanfei Liu, MD  
 
         Course Co-Directors (sorted in alphabetic order of family names)
       
Jilin Chen, MD Jiyan Chen, MD Shaoliang Chen,MD Jean Fajadet, MD
       
       
Junbo Ge, MD Yaling Han, MD Dejia Huang, MD Guoliang Jia, MD
       
       
Shiliang Jiang, MD Eisho Kyo, MD Yean-Leng Lim, MD,PhD Shuzheng Lu, MD
       
       
Changsheng Ma, MD Gary S. Mintz, MD Seung-Jung Park,
MD, PhD
Shubin Qiao, MD
       
       
Shigeru Saito, MD Patrick W. Serruys, MD,PhD Weifeng Shen, MD Gregg W. Stone, MD
       
       
Haichang Wang,MD Jian’an Wang, MD Weimin Wang, MD William Wijns, MD, PhD
       
       
   
YueJin Yang, MD Shu Zhang, MD    
       
       
Secretary General      
       
     
Bo Xu, MBBS