Faculty
Course Directors
 • Honorary Chairman
  Shengshou Hu
 • Chairman
  Run-Lin Gao
 • Co-Chairman
  Martin B. Leon
Chairman of Scientific Committee
 • Yaling Han
 • Junbo Ge
 • Changsheng Ma
Honorary Chairmen of Organizing Committee
 • Jian Wang
Course Co-Directors (sorted in alphabetic order of family names)
(sorted in alphabetic order of family names)
 • Jiyan Chen
 • Mao Chen
 • Shaoliang Chen
 • Yundai Chen
 • Kefei Dou
 • Jean Fajadet
 • Guosheng Fu
 • Yong Huo
 • Shiliang Jiang
 • Ajay J. Kirtane
 • Eisho Kyo
 • Yean-Leng Lim
 • Shuzheng Lu
 • Gary S. Mintz
 • Xiangbin Pan
 • Seung-Jung Park
 • Shubin Qiao
 • Shigeru Saito
 • Patrick W. Serruys
 • Gregg W. Stone
 • Ling Tao
 • Etsuo Tsuchikane
 • Haichang Wang
 • Jian’an Wang
 • Weimin Wang
 • William Wijns
 • Yongjian Wu
 • Weixian Yang
 • Yuejin Yang
 • Bo Yu
 • Shu Zhang
 • Zhe Zheng
 • Yujie Zhou
Secretary General
 • Bo Xu
Acknowledgment CIT wishes to thank the following industrial partners for their proactive participation for CIT Online in partnership with TCT(In alphabetical order)
Copyright© 2022 China Interventional Therapeutics (CIT) All Rights Reserved
Email: cit2022@citmd.com
京ICP备16025898号-1